Učilište JANTAR – ustanova za obrazovanje odraslih

A.B. Šimića 28, 21000 Split

Cambridge Assessment English ispiti: pravila i propisi

Ovim Pravilnikom opisana su međusobna prava i obveze između Učilišta Jantar kao ispitnog centra (HR015) i ispitnog kandidata, odnosno fizičke osobe koja prijavljuje polaganje ispita. Svaki kandidat mora biti upoznat sa svim stavkama ovog Pravilnika. Za maloljetne kandidate, roditelji moraju biti upoznati sa svim stavkama ovog Pravilnika.

Prijava ispita

 • Kandidati se prijavljuju putem prijavnog obrasca na web stranici cambridge.hr ili putem svog pripremnog centra.
 • Prijavu je moguće napraviti unutar prijavnog perioda koji je unaprijed definiran za svaki ispitni rok i objavljen na web stranici cambridge.hr.
 • Prijavu je moguće napraviti i nakon isteka prijavnog perioda do 10 dana prije ispitnog roka uz nadoplatu u iznosu od 250,00 HRK (late registration fee) ukoliko ima slobodnih mjesta.
 • Po primitku popunjenog prijavnog obrasca, Učilište Jantar će kandidatima poslati uplatnicu za cjelokupni iznos polaganja ispita (objavljenu na web stranici cambridge.hr) i eventualni iznos za kasnu prijavu.
 • Sve uplate moraju biti zaprimljene do zadnjeg datuma prijavnog perioda. U slučaju da je uplata za ispit zaprimljena nakon zadnjeg datuma perioda, smatra se da uplata nije izvršena u cijelosti i dodatno će se naplatiti iznos za kasnu prijavu od 250,00 HRK.
 • Prijava se smatra završenom tek u trenutku kada je u cijelosti zaprimljen iznos za polaganje ispita, te je time potvrđena rezervacija za polaganje ispita u pojedinom ispitnom roku.
 • Osobni podaci prikupljeni kroz prijavni obrazac koriste se isključivo u svrhu registracije i polaganja ispita, izdavanja certifikata te komunikacije između Učilišta Jantar i kandidata.

Potvrda prijave

 • Najmanje dva tjedna prije datuma usmenog dijela ispita, prijavljeni kandidati će elektroničkom poštom na email adresu navedenu u prijavnom obrascu primiti potvrdu o prijavi (Confirmation of Entry) sa svim detaljima o vremenu i mjestu održavanja ispita.
 • Ukoliko je na potvrdi o prijavi bilo koji osobni podatak pogrešno upisan, potrebno je odmah obavijestiti Učilište Jantar putem elektroničke pošte na adresu cambridge.ispiti@jantar.hr kako bi se ispravile eventualne pogreške i osigurale ispravne osobne informacije na izdanim certifikatima.
 • Kandidati će ujedno primiti dodatne dokumente: obavijesti za kandidate (Notice to Candidates) te sažetak pravila za kandidate (Summary regulations for candidates) koje su obavezni pročitati.
 • U pojedinim slučajevima, navedeni dokumenti se šalju pripremnom centru, koji je onda dužan iste proslijediti kandidatima. Ovo pravilo vrijedi isključivo za kandidate koje prijavljuje izravno pripremni centar i koji je prethodno potpisao sporazum o takvoj dostavi navedenih dokumenata.
 • U slučaju da kandidat nije primio navedene dokumente dva tjedna prije usmenog dijela ispita, dužan je odmah kontaktirati Učilište Jantar putem elektroničke pošte na adresu cambridge.ispiti@jantar.hr
 • Učilište Jantar nije odgovorno za slučajeve kada kandidat nije zaprimio navedene dokumente zbog neželjene pošte (spam), pogrešno upisane e-mail adrese na prijavnom obrascu ili nekog drugog razloga na koji Učilište Jantar ne može utjecati.

Posebni uvjeti polaganja ispita

 • Za kandidate s posebnim potrebama (npr. sljepoća, disleksija, oštećenje sluha i sl.) kao i za kandidate s ograničenim mogućnostima kretanja (npr. osobe u invalidskim kolicima) mogu se osigurati posebni uvjeti polaganja ispita.
 • Ukoliko su kandidatu potrebni posebni uvjeti pri polaganju ispita, kandidat mora obavijestiti Učilište Jantar najmanje pet dana prije isteka prijavnog perioda i to putem elektroničke pošte na adresu cambridge.ispiti@jantar.hr. Kandidatu će u tom slučaju biti dostavljen dokument Special Arrangements Request Form koji se mora ispuniti i uz koji kandidat mora priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (ne stariju od dvije godine).

Na dan ispita

 • Na dan polaganja ispita, kandidati su dužni pratiti upute svog osoblja Učilišta Jantar uključenog u organizaciju polaganja ispita.
 • Kandidati su dužni na mjesto ispita (usmenog i pismenog) doći 20 minuta prije početka ispita. U slučaju dolaska i prije navedenog vremena, kandidati moraju sačekati izvan prostora u kojem se odvijaju ispiti, osim ako drukčije ne dopusti osoblje uključeno u organizaciju ispita.
 • Svi kandidati sa sobom moraju imati važeću identifikacijsku ispravu i to osobnu iskaznicu ili putovnicu. Kandidati koji sa sobom nemaju važeću identifikacijsku ispravu neće biti primljeni na ispit niti imaju pravo na povrat novca za polaganje ispita. Kandidat bez identifikacijske isprave može se pustiti na ispit ukoliko garantira da će do kraja zadnje komponente ispita netko donijeti važeću identifikacijsku iskaznicu. U tom slučaju supervizor će provesti postupak propisan u važećem Exam day bookletu (appendix A).
 • Svi kandidati sa sobom moraju donijeti potvrdu o prijavi (Confirmation of Entry). Na navedenom dokumentu bit će naznačen i broj kandidata (Candidate number) po kojem će kandidat pronaći i svoje predviđeno mjesto na pismenom dijelu ispita.
 • Na mjesto polaganja ispita nije dozvoljeno donositi laptope, tablete, pametne satove ili sličnu elektroničku opremu.

Tijekom polaganja ispita

 • Korištenje mobilnog telefona ili bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja nije dozvoljeno tijekom čitavog ispita.
 • Nemojte unositi torbe, jakne i ostale osobne predmete u prostoriju u kojoj polažete ispit. Za iste će biti osigurano mjesto unutar prostorija gdje se organizira polaganje ispita.
 • Na ispit nije dozvoljeno unošenje hrane ili pića, osim vode u prozirnoj boci bez etikete.
 • U slučaju nepropisnog ponašanja tijekom ispita, nadzornik će obavijestit Cambridge Assessment English što može dovesti do isključenja kandidata. Kandidati zatečeni u nepropisnom ponašanju mogu biti i udaljeni s ispita, bez prava na povrat novca.
 • Pažljivo slušajte upute koje će nadzornik pročitati prije svakog pojedinog dijela ispita.

Otkazivanje i povrat novca

 • Po potvrdi rezervacije, odnosno zaprimljenoj uplati, ispit nije moguće otkazati, prenijeti na kasniji datum ili na neki drugi ispit.
 • Uplaćena naknada neće biti vraćena u slučaju odustajanja od ispita ili neprolaska ispita.
 • Iznimno, u slučaju iznenadne bolesti, uz predočenje odgovarajuće medicinske dokumentacije, moguće je zatražiti prebacivanje uplaćenog novca na idući ispitni rok. Svaki takav zahtjev će se posebno razmatrati i odobriti ili odbaciti sukladno odluci Cambridge Assessment English-a Odgovarajuća medicinska dokumentacija mora biti dostavljena na cambridge.ispiti@jantar.hr najkasnije u roku od sedam dana od polaganja ispita.

Rezultati i certifikati

 • Ispiti i sav rad kandidata vezan uz polaganje ispita vlasništvo su Sveučilišta Cambridge i ni pod kojim okolnostima neće biti predani kandidatu, školama ili centrima.
 • Za papirnate ispite, rezultati će biti dostupni unutar šest do devet tjedana nakon ispitnog roka.
 • Za kompjuterske ispite, rezultati će biti dostupni dva tjedna nakon polaganja.
 • Svi kandidati s potvrdom o prijavi (Confirmation of Entry) dobit će identifikacijske brojeve putem kojih mogu pristupiti svojim rezultatima putem web stranice https://candidates.cambridgeenglish.org/
 • Tri do četiri tjedna nakon objavljivanja rezultata, svim će kandidatima certifikati biti dostupni u našem uredu u Splitu na adresi Šimićeva 70 i u Zagrebu na adresi Draškovićeva 55 - Zdravstveno učilište Medical. Kandidati koji žele dobiti svoj certifikat na kućnu adresu moraju uplatiti naknadu od 100,00 kn (13.27 EUR) na ime troškova poštanskih usluga. Kandidati koji su se prijavili preko pripremnog centra, svoje će certifikate dobiti preko tog centra.
 • U slučaju izgubljenog certifikata, moguće je zatražiti ovjerenu kopiju certifikata uz određenu naknadu.