Učilište JANTAR – ustanova za obrazovanje odraslih

A.B. Šimića 28, 21000 Split

Privola za prikupljanje i obradu podataka u posebne svrhe

Osobni podaci prikupljeni putem prijavnog obrasca na internet stranici cambridge.hr koriste se isključivo u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Učilišta JANTAR (primarno u svrhu prijave i provedbe ispita Cambridge Assessment English) te u svrhu ispunjavanja svih zakonskih i ugovornih obaveza (npr. izdavanje računa). Učilište JANTAR može tražiti i porhaniti slijedeće podatke:

 • osnovne matične podatke osobe: ime i prezime, OIB, datum rođenja, spol, adresa i mjesto prebivališta;
 • dodatne kontakt podatke: broj ili brojevi telefona/mobitela, e-mail adresa, dodatne adrese (boravište i sl.);
 • broj identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica);
 • podatke o bankovnom računu (u slučaju potrebe povrata novca i sl.);
 • podatke o skrbnicima maloljetnih osoba.

Pohrana i čuvanje osobni podataka

Osobni podaci mogu se čuvati u:

 • fizičkom obliku
 • elektroničkom obliku

Podaci u fizičkom obliku čuvaju se u za to posebno predviđenim mjestima sa ograničenim pristupom, te su dostupni isključivo ovlaštenim osobama obučenima za zaštitu podataka. Podaci u elektroničkom obliku čuvaju se u posebnim informatičkim sustavima predviđenim za pohranu i obradu podataka sukladno poslovnim djelatnostima Učilišta JANTAR. Pristup podacima od strane djelatnika Učilišta JANTAR ograničen je putem korisničkih ovlaštenja za svakog pojedinog djelatnika, te pristup podacima imaju samo one osobe kojima su podaci neophodni za obavljanje redovnog poslovanja.

Zaštita osobnih podataka

Učilište JANTAR pridaje veliku važnost zaštiti prikupljenih osobnih podataka, te preuzima sve moguće korake u svrhu zaštite podataka od neovlaštenog uvida ili korištenja istih od strane neovlaštene osobe. Svi djelatnici Učilišta JANTAR dužni su poštovati načela zaštite osobnih podataka, proći adekvatnu obuku o načinu prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka, te pismenim putem predati izjavu o obvezi čuvanja osobnih podataka.

Sve mjere koje Učilište JANTAR poduzima u svrhu zaštite osobnih podataka usklađene su sa:

 • Zakonom o zaštiti osobnih podataka
 • Općom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR)
 • Direktivom EU o zaštiti podataka (DPD)

Pravo na uvid u osobne podatke

Svaka osoba ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Učilišta JANTAR radi ostvarivanja prava na uvid u svoje osobne podatke, te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Ukoliko se utvrdi da je bilo koji od osobnih podataka netočan, Učilište JANTAR će izvršiti ažuriranje podataka prema zahtjevu korisnika.

U slučaju da pojedina osoba zahtjeva obustavu obrade ili brisanje osobnih podataka, o tome može obavijestiti djelatnike Učilišta JANTAR i to pisanim putem:

 • elektroničkom poštom na adresu info@jantar.hr
 • poštom na adresu Učilište JANTAR, A.B. Šimića 70, 21000 Split
 • uručenjem pisanog zahtjeva osobno na adresi ureda A.B. Šimića 70, 21000 Split

U slučaju navedenog zahtjeva Učilište JANTAR će iz evidencije brisati kontakt brojeve telefona i mobitela, kontakt e-mail adresu, te IBAN. Svi ostali podaci neophodni su za izvršavanje poslovnih obaveza (npr. izdavanje prijepisa certifikata), te se u određenim situacijama moraju čuvati u arhivi zbog zakonskih obaveza. Preostali osobni podaci čuvat će se isključivo u navedene svrhe, dok će Učilište JANTAR do danjega obustaviti obradu osobnih podataka.

Kršenje privatnosti podataka

Svaka osoba koja smatra da im je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju eventualnog kršenja privatnosti podataka iz naših sustava ili bilo kojeg od naših partnera, Učilište JANTAR će obavijestiti sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su zbog prekršaja ukradeni i/ili spremljeni osobni podaci iz kojih se može utvrditi identitet vlasnika podataka.

Suglasnost za fotografiranje

Učilište Jantar za potrebe provedbe ispita može fotografirati i/ili snimati kandidate. Fotografije i audio/video zapisi koriste se za slijedeće potrebe:

 • pohranjivanje fotografija u sustav IDENTICA (Cambridge Assessment English) za potrebe vizualne identifikacije kandidata
 • obuku osoblja koje sudjeluje u organizaciji i provedbi ispita
 • za promociju ispita putem internet stranica, društvenih mreža, PR objava i sl.

Prihvaćanjem ovog dokumenta, kandidati Učilištu JANTAR daju suglasnost za fotografiranje i/ili snimanje te korištenje prikupljenih materijala u navedene svrhe.